ZENIT WEBÁRUHÁZ
Adatvédelemi Szabályzat (nyilatkozat)
 
Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik arról, hogy a ZENIT Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szolgáltató”) hogyan gyűjthet, használhat, adhat át, továbbíthat és tárolhat a ZENIT Webáruházon keresztül eszközölt vásárlásokkal kapcsolatban megadott személyes azonosításra alkalmas adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a Webáruház ÁSZF-ben meghatározott definíciók ugyanazon jelentéssel bírnak.
 
1.            Szolgáltató által gyűjtött személyes adatok köre és felhasználása
 
A személyes adatok olyan információk, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy.
 
2.            Szolgáltató által gyűjtött adatok köre
 
Amikor a Vevő árut vásárol vagy szolgáltatást rendel meg a Webáruházon keresztül, szükséges, hogy megadja a Személyes Azonosító Adatait, melyek a következők:
 
Természetes személy esetén:
 
a)         név, valamint ha eltér, számlázási név;
b)         székhely valamint ha eltér, számlázási cím;
c)         email cím;
d)         telefonszám; és
e)         adószám.
 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
 
a)         szervezet bejegyzett neve, valamint ha eltér, számlázási név;
b)         szervezet székhelye, valamint ha eltér, számlázási cím;
c)         szervezet képviselőjének neve;
d)         email cím;
e)         telefonszám;
f)          nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); és
g)         adószám.
 
3.            Személyes adatok felhasználása
 
a)         A Szolgáltató által gyűjtött Személyes Azonosító Adatokat a szolgáltató a Vevő által elküldött megrendeléssel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából használja fel.
 
b)         A Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott Személyes Azonosító Adatok alapján, amennyiben szükséges (pl. kiszállítással kapcsolatos tájékoztatás, megrendelés státuszával kapcsolatos változások, tájékoztatások) a Szolgáltató kapcsolatba lép a Vevővel, illetve emailen vagy telefonon válaszol a Vevő vevőszolgálatnak címzett kérdéseire.
 
c)         Amennyiben ahhoz a vásárlás során a Vevő hozzájárult, a begyűjtött Személyes Azonosító Adatok alapján a Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt termékeiről, szolgáltatásairól, várható rendezvényeiről, és kapcsolódó szolgáltatásokról (hírlevél). Ha a Vevő nem kíván szerepelni a Szolgáltató levelezőlistáján, a Szolgáltató részére küldött emaillel vagy levéllel bármikor lejelentkezhet róla.
 
d)         Amennyiben ahhoz a vásárlás során a Vevő hozzájárult, a Személyes Azonosító Adatokat ezen kívül a Szolgáltató felhasználhatja szolgáltatásainak, tartalmának és hirdetéseinek fejlesztésében és tökéletesítésében.
 
e)         Amennyiben ahhoz a vásárlás során a Vevő hozzájárult, a Szolgáltató felhasználhatja továbbá a Személyes Azonosító Adatokat belső célokra, például ellenőrzésre, adatelemzésre és kutatásra a szolgáltatásai és ügyfél-kommunikációja tökéletesítése érdekében.
 
4.            Átadás harmadik félnek
 
Személyes Azonosító Adatokat kizárólag az alábbi esetekben oszt meg a Szolgáltató harmadik személyekkel:
 
Szolgáltatók
 
Amennyiben Szolgáltató biztosítja a bankkártyás fizetés lehetőségét, a rendelések teljesítésekor, a fizetés és a számlázás érdekében a Szolgáltató egy hitelkártya kezelő és egy számlázó cég szolgáltatásait veszi igénybe. Ezek a cégek nem tartják meg, osztják meg, tárolják vagy használják fel a Személyes Azonosító Adatokat semmilyen más célból. Amennyiben bármely más módon, harmadik fél részére Személyes Azonosító Adatokat kíván a Szolgáltató átadni, úgy azt megelőzően mindenképpen köteles a Vevőt értesíteni és hozzájárulását kérni.
 
Egyéb szervek
 
Jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a Magyarországon vagy az Európai Unión belül működő közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérésére – a Szolgáltatónak át kell adnia a Vevő Személyes Azonosító Adatokat. A Szolgáltató akkor is átadhatja a Vevő Személyes Azonosító Adatait a fent megjelölt szerveknek, ha ezt a Szolgáltató feltételeinek betartatása, illetve műveletei vagy felhasználói védelme érdekében indokoltnak látja. Továbbá, átalakulás, egyesülés vagy eladás esetén a Szolgáltató által begyűjtött minden és bármilyen Személyes Azonosító Adatot a Szolgáltató jogosult átadni a jogutód harmadik félnek azzal, hogy arról a jogutódlást megelőző legalább 30 nappal emailen értesít a Vevőt.
 
5.            Személyes Azonosító Adatok védelme
 
A Szolgáltató adminisztratív, technikai, fizikai és egyéb intézkedéseket tesz a Személyes Azonosító Adatok védelme érdekében az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, átadás, módosítás és megsemmisítés ellen.
 
Megrendelés online kifizetése során a Szolgáltató weboldalán SSL (Secure Sockets Layer) titkosítást használ, ezzel biztosítva a Személyes Azonosító Adatok titkosságának védelmét az internetes átvitel során. Ennek megfelelően a vásárláshoz SSL-kompatibilis böngésző, például Safari, Firefox vagy Internet Explorer szükséges.
 
6.            Személyes Azonosító Adatok megőrzése
 
A Szolgáltató a Vevő Személyes Azonosító Adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, hacsak a jogszabályok nem teszik kötelezővé vagy lehetővé a hosszabb megőrzést.
 
7.            Hozzáférés a Személyes Azonosító adatokhoz
 
A Szolgáltató mindent ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Vevő számára az általa gyűjtött Személyes Azonosító Adatokhoz történő hozzáférést, így a Vevő kérheti a pontatlan adatok kijavítását, illetve az adatok törlését, amennyiben a Szolgáltatónak nem kell megőriznie azokat a jogszabályi előírások miatt vagy az üzletmenet biztosítása érdekében. A Szolgáltató megtagadhatja az olyan kérések teljesítését, amelyek ésszerűtlenül ismétlődnek, aránytalan műszaki ráfordítást igényelnek, veszélyeztetik mások személyes adatait, rendkívül nehezen hajthatók végre, illetve amelyek esetében a helyi jog nem követeli meg a hozzáférést. Hozzáférés, javítás és törlés emailen kérhető.
 
8.            Adatkezelés megtiltása
 
A Vevő Személyes Azonosító Adatainak a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3/c)-e) pontjaiban meghatározott célokból történő kezelését a vásárlást megelőzően és azt követően is bármikor jogosult megtiltani: a vásárlás során tett nyilatkozatával, vagy később a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére emailen, vagy postán küldött írásos nyilatkozattal.
 
9.            Hozzáférések nyilvántartása (Log Files)
 
Mint ahogy az a legtöbb web oldalon történik, a Szolgáltató bizonyos információkat automatikusan gyűjt össze és tárolja ezeket. Ide tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információt, mely egyéni felhasználó beazonosítására nem alkalmas, a Szolgáltató arra használja, hogy trendeket analizáljon, adminisztrálja az oldalt, a felhasználók oldal-használatát, és földrajzi adatokat gyűjtsön felhasználói bázisáról.
 
10.          Cookies (Sütik)
 
A „cookie” egy olyan, kevés szöveget tartalmazó állomány, melyet a felhasználó számítógépe tárol nyilvántartás céljából. A Szolgáltató oldalán használ sütiket, és összekapcsolja a sütikben tárolt információkat a Vevő beazonosítására szolgáló személyes adatokkal, melyeket a Szolgáltató oldalának használatakor kap a Vevőtől.
 
A Szolgáltató használ mind állandó mind átmeneti sütiket. Az ideiglenes sütiket a Szolgáltató azért használja, hogy megkönnyítse internetes oldalain az eligazodást. Az ideiglenes süti lejár, amikor a Vevő bezárja az internet keresőt. Az állandó süti hosszabb időre a Vevő merev lemezén marad. A Vevő internet keresője “help” fájljában törölheti az állandó sütiket. Ha ezekről a sütikről és kezelésükről a Vevő többet kíván megtudni, kérjük, keresse fel a süti forrás web lapját a http://www.cookiecentral.com/ címen.
 
A Vevő tudomásul veszi, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, attól még használhatja a Szolgáltató web oldalát, de mozgása a web oldal legtöbb helyén korlátozott lesz.
 
A Szolgáltató kijelenti, hogy egyetlen üzleti partnere sem használ sütiket a Szolgáltató weboldalán.
 
11.          Kapcsolatok (linkek) más weboldalakhoz
 
A Szolgáltató webhelye és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett a Szolgáltató szolgáltatásai harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják. A harmadik felek által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok szerepelhetnek, azok saját adatvédelmi gyakorlata érvényes.
 
12.          Változások Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban
 
A Szolgáltató adatvédelmi szabályzatának (nyilatkozatának) módosítása esetén, a módosított adatvédelmi nyilatkozat mellett a Szolgáltató köteles a módosítás tényéről szóló értesítést is közzétenni webhelyén.